Over GVEG

ANBI Gegevens

De Gemeenschap van Volle Evangelie Gemeenten (GVEG)  is ingeschreven onder nummer 30276445 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht.

RSIN-nummer: 004105618

Postadres: Kerkweg 2, 3628 AN Kockengen

Contactformulier

Doelstelling volgens statuten

Het samenwerkingsverband heeft als doel om de onderlinge eenheid die we hebben in ons geloof tot uiting te brengen. De GVEG is een platform voor gemeentes waar we elkaar kunnen ontmoeten, bouwen aan onderlinge relaties en ondersteunen daar waar het nodig is.

In hoofdlijnen wordt dit doel bereikt door:

  • Organiseren van conferenties
  • Bijdragen in pensioenvoorzieningen
  • Toerusting van leiders
  • Uitwisselen van sprekers
  • Samenwerken aan zendingsprojecten

Het samenwerkingsverband beoogt niet het maken van winst.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur

De Gemeenschap van Volle Evangelie Gemeenten:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van de De Gemeenschap van Volle Evangelie Gemeenten  ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De actuele uitgeoefende en geplande activiteiten zijn terug te vinden op de websites van de aangesloten gemeenten en op deze website onder activiteiten.

De staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten kunt u hier downloaden.